Промоция!

A1 ОКСИДАН Дезинфектант

24.00 лв. 18.50 лв.

Категория:

Описание

Опаковка: 1 кг.

Препаратът е с бактерицидно (включително туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие и почистващ ефект, като областите на приложение са: дезинфекция на водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения, ветеринарно санитарни помещения, повърхности в обекти за производство и търговия с храни, обществен транспорт, обекти с обществено предназначение (хотели, детски заведения); дезинфекция на болнично бельо; дезинфекция на вода в плувни басейни